Copyright © 2017 by P.P.U. STOP-ALu & TAX LIDER | Krośnieńska 36/32, 35-505 Rzeszów | tel: 48 784 622 303 | email: biuro@stop-alu.pl  ·  All Rights reserved  ·
cienie
Stop-Alu
P.P.U. STOP-ALu & TAX LIDER
Justyna Oleszko-Wiech
    ul. Kro
śnieńska 36/32
    35-505 Rzeszów
    NIP: 792-193-02-69
    REGON: 180898777
tel: 48 784 622 303
biuro@stop-alu.pl
Aluminiowe odlewy kokilowe
Swoją dokładność wykonania odlewy kokilowe grawitacyjne zawdzięczają technice  
produkcyjnej. Opiera się ona na zalaniu ciekłym metalem kokili, czyli specjalnie  
przygotowanych form. Ich niepodważalną zaletą jest fakt, iż mogą być  
wykorzystywane wielokrotnie - pod wpływem procesów produkcyjnych nie odkształcają  
się. Są więc sprawdzonym rozwiązaniem w przypadku produkcji masowej, wymagającej  
przygotowanie kilkunastu a nawet kilkudziesięciu modeli o takich samych wymiarach.

O ostatecznym zastosowaniu tej metody odlewniczej oraz produkcji odlewów kokilowych  
decyduje kilka czynników. Wśród najistotniejszych wymienić należy: ciężar odlewu,  
własności odlewnicze stopu, wielkość serii oraz kształt każdego  
z przygotowywanych modułów.

Dbając o wysoką jakość produkcyjną jesteśmy w stanie zapewnić, że wszystkie  
przygotowywane przez nas odlewy kokilowe charakteryzują się:

- zgodną z projektem grubość ścianek wszystkich modułów,
- nieskomplikowaną i bezpieczną dla modułu usuwalnością z formy (przy jednoczesnym  
ograniczonym jej podziale),
- niewielką liczbą rdzeni piaskowych, co znacznie wpływa na trwałość estetykę produktu,
- brakiem dużych i znaczących występów, które mogłyby skutkować hamowaniem  
skurczów,
- możliwością wykonania modułów o zróżnicowanej grubości ścianek (także  
z uwzględnieniem ich nagłej zmiany grubości),
- dużymi węzłami cieplnymi.

Efektywność codziennej pracy zapewnia nam jej wieloetapowość oraz stała kontrola  
przebiegu procesu produkcyjnego.
Odlewy kokilowe są wykonywane w oparciu o następujące fazy:

1. przygotowanie kokili, czyli oczyszczenie ich powierzchni oraz rdzeni metalowych, jak  
również podgrzanie do
temperatury 150-200 stopni Celsjusza oraz przygotowanie do złożenia;

2. złożenie form (rozpoczynające się od naniesienia warstwy pokrycia izolującego na  
powierzchnię ich rdzeni oraz
oczyszczenia wnętrz form za pomocą sprężonego powietrza - dopiero wówczas można  
dokonać złożenia form i rdzeni);

3.zalanie form ciekłym metalem, który następnie krzepnie;

4.wyjęcie metalowych rdzeni oraz rozłożenie formy;
odlewy_kokilowe
Odlewanie kokilowe - jedna z metod odlewania metali, polegająca na odlewaniu do trwałej formy (tzw. kokili). Wypełnienie formy następuje pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego roztopionego metalu. Właściwości tak otrzymanych odlewów są lepsze niż przy odlewaniu do form piaskowych (większa dokładność wymiarowa odlewu, mniejsza chropowatość powierzchni, lepsze właściwości mechaniczne, skrócenie czasu obróbki cieplnej odlewów - wzrost wydajności odlewni). Odlewanie kokilowe stosuje się głównie do metali i stopów metali nieżelaznych, w szczególności do cynku, miedzi, aluminium, ołowiu, pewteru lub stopów cyny.

Wytwarzanie części metodą odlewania kokilowego jest względnie proste i nie wymaga tworzenia na nowo matrycy (formy). Dlatego jest ono szczególnie przydatne do wykonywanie małej i średniej wielkości odlewów w dużych ilościach. Odlewy kokilowe charakteryzują się dobrym wykończeniem powierzchni (według standardów odlewniczych) oraz wysoką jednorodnością materiału.

Alternatywnym sposobem masowego wykonywania elementów ze stopów metali nieżelaznych jest odlewanie ciśnieniowe.